ရွင္သန္ခြင့္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးခြင့္၊ ကာကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ခြင့္သည္ ကေလးတိုင္း၏ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၆) -

      ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး‌ေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၆.၇.၂၀၁၆ရက္ေန႔ (၀၉း၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ‌ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအား ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးကို ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၅)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီတြင္ ဝန္ႀကီး၏အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား NewZealand နိုင္ငံအေျခစိုက္ Moveahead Software အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ Brighter Future Foundation အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၂) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇူလိုင္လ ၂၂ရက္ေန႔၊ နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား NewZealand နိုင္ငံအေျခစိုက္ Moveahead Software အဖြဲ႔အစည္း မွ Director ျဖစ္သူ Mr.Trevor ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Nippon Foundation နွင့္ UNESCO အဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္း၍ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၁) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ရက္၁၀၀စီမံကိန္းတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ(၂၀၁၆-၂၀၂၅)ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အထူးေစာင့္ေရွာက္မႈ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်လ်က္ရွိပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ အခမ္းအနားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Community and Family Services International(CFSI) မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္လ (၈) -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၀န္ႀကီး႐ုံးစိုက္ပ်ိဳးကြင္း၌ က်င္းပခဲ့ရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးစိုးေအာင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင္‌့ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္တို႔က ရတနာတန္း၀င္ကၽြန္းပင္ကို ဦးေဆာင္စိုက္ပ်ိဳးေပးၾကၿပီး အရာထမ္းႏွင္‌့ အမႈထမ္းမ်ားက ရတနာတန္း၀င္အပင္မ်ားႏွင္‌့ အရိပ္ရေလကာပင္မ်ားကို သတ္မွတ္ေနရာမ်ား၌ စိုက္ပ်ိဳးေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းနိုင္ငံသံ႐ုံး သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.PisahuSuvanajataမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္၊ ၀န္ထမ္းမိသားစု ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ား ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနား

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ (၆) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဇူလိုင္လ၆ရက္ေန႔၊ ‌နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းနိုင္ငံသံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီးျဖစ္သူ H.E.Mr.PisahuSuvanajataဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္‌့ သဘာဝေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ျပင္ဆင္ေရး၊ တုန္႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္မႈသတင္း

      လူမႈဝန္္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ (၁-၇-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲပိုင္္းတြင္ မႏၲေလးတိုင္္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ရွိၿပီး လူမႈကာကြယ္္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္‌့ သဘာဝေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ျပင္ဆင္ေရး၊ တုန္႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ ကနဦးစာရင္းအား KOBO Mobile Application အသုံးျပဳ၍ ေကာက္ယူနိုင္ရန္အတြက္ Mobile Application မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနား

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္လ(၁) ရက္ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာ ကူညီမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေရးမွဴး႐ုံး (UNOCHA)တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္(၁၀၀) စီမံခ်က္တြင္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ ကနဦးစာရင္းအား KOBO Mobile Application အသုံးျပဳ၍ ေကာက္ယူနိုင္ရန္အတြက္ Mobile Application မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားအား အဆိုပါ ဝန္ႀကီး႐ုံးစုေပါင္း အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ၁.၇.၂၀၁၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရး တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားမွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၃၀) -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ရက္(၁၀၀)စီမံကိန္းတြင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူငယ္မူဝါဒ ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အရ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းအသီးသီးမွ လုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ေရး လူငယ္ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ျမန္မာလူငယ္ဖိုရမ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ UN Joint Team မွ တာ၀န္ခံမ်ား၊ ျပည္တြင္းအႀကံေပးအဖြဲ႔မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္း အစည္းအေ၀းကို လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ၃၀-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၀၀)အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ သဘာ၀ေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာကာသနည္းပညာ အသုံးခ်ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အႀကံျပဳအစည္းအ‌ေ၀း က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ(၂၇) -

      သဘာ၀ေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာကာသနည္းပညာကို ပိုမိုအသုံးခ် ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္၊ ဌာနအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးအေနျဖင္‌့ အာကာသနည္းပညာ အသုံးျပဳ၍ သဘာ၀ေဘး ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာနိုင္ေစရန္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႔အေျခစိုက္ United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response(UN-SPIDER)တို႔ပူးေပါင္း၍ သဘာ၀ေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာကာသနည္းပညာ အသုံးခ် ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အႀကံျပဳအစည္းအ‌ေ၀းကို ယေန႔နံနက္(၀၉း၃၀)တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအ‌ေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။