ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ ဖူဆယ္အားကစားကြင္းသစ္ဖြင့္ပြဲ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ ဌာနငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဘးစီမံပစၥည္းသိုေလွာင္႐ုံမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

လူမႈေရးပညာတကၠသိုလ္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေမြးထုတ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔၏ ပထမအႀကိမ္ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

၁၅-၃-၂၀၂၂ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈေရးပညာတကၠသိုလ္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လူမႈေရးပညာတကၠသိုလ္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေမြးထုတ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔၏ ပထမအႀကိမ္ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို (၁၅.၃.၂၀၂၂) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံ႐ြာခ႐ိုင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံ႐ြာခ႐ိုင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို (၉.၃.၂၀၂၂) ရက္ေန႔၌ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား

၂၀၂၂ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၈)ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို (၉.၃.၂၀၂၂) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀:၄၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အဆိုးဝါးဆုံးပုံစံျဖင့္ ခိုင္းေစျခင္းခံရေသာ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ဖယ္ရွားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေရးလုပ္ငန္း အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အဆိုးဝါးဆုံးပုံစံျဖင့္ ခိုင္းေစျခင္းခံရေသာ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ဖယ္ရွားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေရးလုပ္ငန္း အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို (၇.၃.၂၀၂၂) ရက္ေန႔၌ မုံ႐ြာ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ အာဆီယံဆု(ASEAN Prize 2022) ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းေၾကညာ

၈.၃.၂၀၂၂ ေနျပည္ေတာ္ အာဆီယံေဒသအတြင္းရွိ လူမႈဘဝမ်ားတိုးတက္ေစေရး၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈအားေကာင္းေစေရးႏွင့္ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ စံနမူနာအျဖစ္ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္႐ြက္ေပးၾကေသာ လူပုဂၢိဳလ္/ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္

NCMSU working group အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးအား (၄.၃.၂၀၂၂)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀:၃၀)နာရီတြင္

သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ (Caregiver) သင္တန္း (အခမဲ့) အပတ္စဥ္ (၁၁) သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပျခင္း

သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာတြင္(၁၀.၁.၂၀၂၂) ရက္ေန႔မွ (၄.၃.၂၀၂၂) ရက္ေန႔ အထိဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ (Caregiver) သင္တန္း (အခမဲ့) အပတ္စဥ္ (၁၁) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားအား (၄.၃.၂၀၂၂) ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉:၀၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး

အဆိုး႐ြားဆုံးပုံစံျဖင့္ ခိုင္းေစျခင္းခံရေသာ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားဖယ္ရွားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ကုစားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္

၂၈.၂.၂၀၂၂ ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိေသာ “အဆိုး႐ြားဆုံးပုံစံျဖင့္ခိုင္းေစျခင္း ခံရေသာကေလးအလုပ္သမားမ်ားဖယ္ရွားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ” ၏လုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို