ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တရားေရးရာဝန္ႀကီး Ms. MORI Masako ႏွင့္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၂-၁၂-၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တရားေရးရာဝန္ႀကီး Ms. MORI Massako ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕အား အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ နယ္စပ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေဖာ္ထုတ္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာ-ထိုင္း အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား နယ္စပ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးက်င္းပ

ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ နယ္စပ္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးထိုးေရးအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာ-ထိုင္း အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားအစည္းအေဝးကို ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ရွိ Victoria Cliff Hotel and Resort ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ ဝယ္လင္တန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ယေန႔တြင္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး The Right Honorable Winston Peters ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးနယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

နယူးဇီလန္၊ ၁၀-၁၂-၂၀၁၉ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ ဝယ္လင္တန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုစားလွယ္အဖြဲ႕သည္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး Hon Carmel Sepuloni ႏွင့္ ယေန႔ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၊ ၁၀-၁၂-၂၀၁၉ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔အၾကား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသည့္ ကေလးသူငယ္ မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးထိုးႏိုင္ေရး အဆင့္ျမင့္အရာရွိအစည္းအေဝးကို (၁၁.၁၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွ(၁၂.၁၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၌ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ရွိ Victoria Cliff Hotel and Resort ၌ က်င္းပရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဉီးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဉီးဝင္းႏိုင္ထြန္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က ျမန္မာဂုဏ္ထူးေဆာင္ေကာင္စစ္ဝန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ Mr. Toshio Nishimura အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ဒီဇင္ဘာလ ၁၀၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အအိခ်ိခရိုင္၊ နာဂိုယာၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ျမန္မာဂုဏ္ထူးေဆာင္ေကာင္စစ္ဝန္အျဖစ္ ခန္႕အပ္ထားသည့္ Mr.Toshio Nishimura ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႔က ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျမန္မာဂုဏ္ထူးေဆာင္ေကာင္စစ္ဝန္အျဖစ္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္စြာႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး မသန္စြမ္းလူ႔အခြင့္အေရး ပူးေပါင္းျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆြးေႏြး

ဒီဇင္ဘာ ၉ ၊ နယူးဇီလန္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံ၊ ဝယ္လင္တန္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိေနေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ယေန႔နံ႔နက္ပိုင္း၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ ကိစၥရပ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔မွ ေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္အား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ

၇.၁၂.၂၀၁၉၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ိုးသား အဆင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမဟာဗ်ူဟာစီမံခ်က္ကိုအေျခခံ၍ အာဟာရ၊ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာနွင့္ ဆင္းရဲမႈအေျခအေန အညွြန္းကိန္းမ်ားျမင့္မားေနေသာခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားနွင့္ ၄င္းတို့မွေမြးဖြားလာေသာအသက္(၂)နွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေငြေျကး အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ (MCCT)အစီအစဉ္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျပီး နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုပ္ ခြင့္ရေဒသနွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို့တြင္တိုးခ်ဲ့ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အမ်ိုးသမီးမ်ားအေပၚ အျကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး (၁၆) ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ ထာဝရဖဲျကိုးျဖူ အသိပညာေပးအစီအစဉ္အခမ္းအနားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္

ဒီဇင္ဘာ ၇၊ ေနျပည္ေတာ္
    အမ်ိုးသမီးမ်ားအေပၚအျကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး (၁၆)ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ ထာဝရဖဲျကိုးျဖူ အသိပညာေပးအစီအစဉ္အခမ္းအနားကို ယမန္ေန့ညေနပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ Park Royal ဟိုတယ္၌  ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအမ်ိုးသမီးေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။