ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကေနဒါႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၉.၉.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကေနဒါႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Ms. Karen MacArthur အား ယေန႔ မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆုိပါဝန္ႀကီးရုံး ေမခလာခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုပါသည္။ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ကာလ ျပည့္ေျမာက္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာေတာ့မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကေနဒါႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Ms. Karen MacArthur က ၄င္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားရာတြင္ လတ္တေလာႀကံဳေတြ႕ေနရေသာအခက္အခဲမ်ားအား ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အနာဂတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္မ်ားေကာင္းရန္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ဘဝ အေရးၾကီးေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး

ေတာင္ၾကီး၊ ၈.၉.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕ရွိ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားရွိ ဆရာမမ်ား၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ား၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔က ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းရံုးခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ လူငယ္ေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ တုိ္က္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရိကၡာေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ေတာင္ၾကီး၊ ၇-၉-၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သဘာဝေဘး ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ လူငယ္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ရံုးခန္းမ၌ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး Professor Michelle Kamau ႏွင့္ International Organization for Migration (IOM)အဖြဲ႔တို႔အား အသီးသီးလက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂.၉.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ Professor Michelle Kamau ႏွင့္ International Organization for Migration (IOM), Mission in Myanmar ၏ Chief of Mission ျဖစ္သူ Mr. Akio Nakayama ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႕တို႔အား ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါဝန္ႀကီးရုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ အသီးသီး လက္ခံေတြ႔ဆံုပါသည္။

ထားဝယ္ၿမိဳ႕၌ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ား၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြ႕ဆံု

ထားဝယ္၊ ၁.၉.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယမန္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားရွိကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ား၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား စနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အာဆီယံ၏ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ပထမအႀကိမ္နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၀-၈-၂၀၁၉ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံသို႔ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အာဆီယံ က ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ASEAN-ERAT အဖြဲ႕၏ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာအား ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္ အာဆီယံအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ က႑ရပ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္(၉)နာရီတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျဗိတိန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူအား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၂၉-၈-၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ၿဗိတိန္သံရုံး၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာန (Department of International Development –DFID) အႀကီ္းအကဲအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အသစ္ေရာက္ရွိ လာသူ Mr. Rurik Marsden အား ယေန႔မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆုိပါဝန္ႀကီးရုံး ေမခလာခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား Mines Advisory Group (MAG) အဖဲြ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၂၇-၈-၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Mines Advisory Group (MAG) အဖဲြ႕မွ Country Director ျဖစ္သူ Mr. Bekim Shala ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႕က ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆုိပါဝန္ႀကီးရုံး ေမခလာခန္းမ၌ ဂါရဝျပဳလာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႕ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း) အတည္ျပဳႏိုင္ေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၆.၈.၂၀၁၉ ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႕ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း) အတည္ျပဳႏိုင္ ေရးႏွင့္ Technical Working Group ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း မ်ားအတြက္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး မ်က္မျမင္အႏွိပ္စနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး Japan Heart အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ေတြ႔ဆံု

ရန္ကုန္၊ ၂၁-၈-၂၀၁၉ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွဴးရံုး၌ Japn Heart အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ မသန္စြမ္းသူမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနသည့္အေျခအေန၊ အျမင္အာ႐ုံ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္