ေနျပည္ေတာ္၊ ၂.၉.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ Professor Michelle Kamau ႏွင့္ International Organization for Migration (IOM), Mission in Myanmar ၏ Chief of Mission ျဖစ္သူ Mr. Akio Nakayama ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႕တို႔အား ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါဝန္ႀကီးရုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ အသီးသီး လက္ခံေတြ႔ဆံုပါသည္။
ထားဝယ္၊ ၁.၉.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယမန္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားရွိကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ား၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား စနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၀-၈-၂၀၁၉ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံသို႔ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အာဆီယံ က ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ASEAN-ERAT အဖြဲ႕၏ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာအား ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္ အာဆီယံအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ က႑ရပ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္(၉)နာရီတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၂၉-၈-၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ၿဗိတိန္သံရုံး၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာန (Department of International Development –DFID) အႀကီ္းအကဲအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အသစ္ေရာက္ရွိ လာသူ Mr. Rurik Marsden အား ယေန႔မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆုိပါဝန္ႀကီးရုံး ေမခလာခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၂၇-၈-၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Mines Advisory Group (MAG) အဖဲြ႕မွ Country Director ျဖစ္သူ Mr. Bekim Shala ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႕က ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆုိပါဝန္ႀကီးရုံး ေမခလာခန္းမ၌ ဂါရဝျပဳလာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၆.၈.၂၀၁၉ ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႕ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း) အတည္ျပဳႏိုင္ ေရးႏွင့္ Technical Working Group ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း မ်ားအတြက္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ရန္ကုန္၊ ၂၁-၈-၂၀၁၉ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွဴးရံုး၌ Japn Heart အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ မသန္စြမ္းသူမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနသည့္အေျခအေန၊ အျမင္အာ႐ုံ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္
‌ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၉.၈.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ CRC၊ CEDAW ၊ CRPD စတဲ့ Convention(၃)ခု၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရ CEDAW Report တင္ခဲ့စဥ္က Regular Report တင္သြင္းခဲ့သလို Exceptional Report ကိုလည္း တင္သြင္းခဲ့ ရပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦစီးဌာနဘက္က CRPD ကိုလည္း Regular Report တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ CEDAW ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Exception Report ေတာင္းလာတဲ့အတြက္