ဇူလိုင္ ၃၁၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ျမန္မာႏုိင္ငံအမိ်ဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ကြ်မ္းက်င္သူ Ms. Mohottalatage Thanuja Dayadari Navartne ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုပါသည္။
၂၉.၇.၂၀၁၉၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ (၁/၂၀၁၉) အစည္းအေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ဇူလိုင္ ၂၉၊ ေနျပည္ေတာ္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး(၄)ရပ္အား ျပည့္မီစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ နိုင္ေရးအတြက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (၂/၂၀၁၉)ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ အဆုိပါေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၁၈) -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ ယေန႔ မြန္းလဲြ (၂း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ ၀န္ႀကီးရံုးရိွ စုေပါင္းခန္းမတြင္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားနွင္‌့ေတြ႕ဆံုျပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အမွာစကား ေျ‌ပာရာတြင္ ဤ၀န္ၾကီးဌာနသည္ ျပည္သူေပါင္း သန္း(၆၀) ၏ လူမႈဒုကၡကုိ ကူညီရေသာ ဌာနျဖစ္ၿပီး မြန္ျမတ္၍ ေစတနာေကာင္းေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ရန္၊

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ျမစ္ေရလွ်ံျခင္း ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ မံုရြာၿမိဳ႕ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ေရေဘး ကာကြယ္ေရး တာတမံ ပိုမို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္မႈ အေျခအေနမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း အစည္းအေ၀းကို ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
Nay Pyi Taw20th July 2017 Regional Forum on Policies on Ageing was held at Park Royal Hotel, Nay Pyi Taw on 20th July 2017 . At Opening Ceremony, U Thein Swe, Union Minister of Labour, Immigration and Population delivered Opening Speech. And then Ms.Janet Jackson, Representative (United Nation Population Fund, Myanmar), Mr.Godfred Paul,