မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉) က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၉.၄.၂၀၁၉
မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉)ကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ (၅၅)ၾကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းရဟန္းခံ၊ ရွင္ျပဳ၊ သီလရွင္ဝတ္ အလွဴေတာ္မဂၤလာ အခမ္းအနားက်င္းပ

ရန္ကုန္၊ ၂၈.၄.၂၀၁၉
လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနက ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ထားေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေဂဟာ မ်ားႏွင့္ ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားရွိ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား စုေပါင္းရဟန္းခံ၊ ရွင္ျပဳ၊ သီလရွင္ဝတ္ အလွဴေတာ္မဂၤလာ အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းရံုး၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္၊ ၂၇.၄.၂၀၁၉
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ယေန႕ နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္းရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာနက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း)၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးသို႔ Wheel Chair (၅၀)စီး လွဴဒါန္းသည့္ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက လွဴဒါန္းမႈအတြက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ Wheel Chair (၅၀)စီးကို ေပးအပ္ရာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း)၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝင္းလြင္က လက္ခံရယူၿပီး လွဴဒါန္းမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကား ပါသည္။

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသင္တန္း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

၂၆.၄.၂၀၁၉ ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး (၂၄.၄.၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ သရက္ခ႐ိုင္ ၊ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ သရက္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဦးထြန္းေ႐ႊမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး သရက္ၿမိဳ႕နယ္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ သရက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်း႐ြာအုပ္စု (၃၀)မွ သင္တန္းသားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး(၃၀)ဦးႏွင့္ အျခားေက်း႐ြာမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး(၃၀)ဦးျဖင့္ စုစုေပါင္း(၇၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ (CRC) သမိုင္းအေၾကာင္း ၊ အေျခခံမူ(၄)ရပ္ ၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္ အေရး(၄)ရပ္ ၊ ကေလးသူငယ္ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား လူမႈဝန္ထမ္းမွေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ပါေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

၂၆.၄.၂၀၁၉ ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ မေကြးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းခန္းမတြင္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာသင္တန္းကို (၂၁.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွ (၁၀.၄.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ထိ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ၊ ပုဂၢလိကမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ၊တပ္တြင္းမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေနေသာ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားမွ တာဝန္ခံမ်ား၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ(၆၇)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္းကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚႀကီးေလးေသာက်ဴးလြန္မႈမ်ားမွကာကြယ္ တားဆီးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ပထမအႀကိမ္လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၃.၄.၂၀၁၉
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ပထမအႀကိမ္လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး(၁/၂၀၁၉)အား ယမန္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုိင္ရာ အေရးၾကီးပံုႏွင့္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေဆြးေႏြးေျပာၾကား

ဟားခါး၊ ၂၁.၄.၂၀၁၉
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕ရွိ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္း၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူၾကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက မူၾကိဳေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ မိသားစုဝင္းမ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔မြန္းပြဲပိုင္းက ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ေတြ႕ဆံုၿပီး ေရွးဦးအရြယ္ကေလး သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေရးၾကီးပံုကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၌ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္

ဟားခါး၊ ၂၀.၄.၂၀၁၉
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ၾကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း၌ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕ရွိ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး

ကေလးၿမိဳ႕၊ ၂၀.၄.၂၀၁၉
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယမန္ေန႔ညေနပိုင္းက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးရိပ္သာ၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သဘာဝေဘး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။