ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀.၉.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP)တို႔ ပူးေပါင္း၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပူးတြဲဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အသိေပးအခမ္းအနားအား ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေ႐ႊစံအိမ္ဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဉီးခင္ေမာင္တင္၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဉီးစိုးေအာင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံတို႔ႏွင့္အတူ UEHRD ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၉.၉.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ UNHCR ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Johan Cels ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတူရကီသံအမတ္ႀကီး H.E Kerem Divanhoglu ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕တို႔အား ယေန႔နံနက္ပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ သီးျခားစီလက္ခံေတြ႕ဆံု ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၆-၉-၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Portland State University မွ Early Intervention Program ၏ Program Coordinator ျဖစ္သူ Associate Professor, Dr. Hollie Hix-Small ႏွင့္ ECI Team အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ယေန႔မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆုိပါဝန္ႀကီးရုံး၊ ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုပါသည္။
ပုသိမ္၊ ၁၄.၉.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၀-၉-၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ - International Committee of the Red Cross (ICRC)၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Stephan Sakalian ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႔က ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၀-၉-၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ စီစဥ္ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အသက္ (၆)လမွ (၃)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးျပဳစု သူမ်ားအတြက္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေျခခံ သင္တန္း၌ တက္ေရာက္သင္ယူလ်က္ရွိသည့္ ဝန္ၾကီးဌာနအသီးသီးက သင္တန္းသူမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံသင္တန္း၏ နည္းျပမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသူမ်ားက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္
ေနျပည္ေတာ္၊ ၉.၉.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကေနဒါႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Ms. Karen MacArthur အား ယေန႔ မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆုိပါဝန္ႀကီးရုံး ေမခလာခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုပါသည္။ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ကာလ ျပည့္ေျမာက္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာေတာ့မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကေနဒါႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Ms. Karen MacArthur က ၄င္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားရာတြင္ လတ္တေလာႀကံဳေတြ႕ေနရေသာအခက္အခဲမ်ားအား ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္
ေတာင္ၾကီး၊ ၈.၉.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕ရွိ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားရွိ ဆရာမမ်ား၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ား၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔က ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းရံုးခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။
ေတာင္ၾကီး၊ ၇-၉-၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သဘာဝေဘး ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ လူငယ္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ရံုးခန္းမ၌ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။