ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး အား International Labour Organization (ILO) အဖြဲ႕အစည္းမွလာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ(၃၀) -

       လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ေမခလာ ခန္းမ၌ ၾသဂုတ္လ ၃၀ရက္ေန႔၊ နံနက္(၀၉း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး အား International Labour Organization (ILO) အဖဲႊ့ အစည္းမွ Liaison Officer ျဖစ္သူ Mr. Rory Mungoven ဦးေဆာင္သည့္ အဖဲြ႕၀င္မ်ားလာေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

(၉)ႀကိမ္‌ေျမာက္ အာဆီယံ လူမႈဝန္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးအဆင့္ႏွင့္ (၅)ႀကိမ္‌ေျမာက္ အာဆီယံ +၃ ဝန္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတက္ေရာက္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာလ ၃ ရက္ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး သည္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ၊ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕တြင္ ၂၉.၉.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၃၀.၉.၂၀၁၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ (၉)ႀကိမ္‌ေျမာက္ အာဆီယံ လူမႈဝန္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေဝးႏွင့္ (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ +၃ လူမႈဝန္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ အပ္ခ်ဳပ္စက္အလံုး(၅၀)ေပးအပ္လွဴဒါန္း

      (၂၃.၈.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ စစ္ေတြမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းခန္းမတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမႈဝန္ထမ္းရံုး လက္ေအာက္ရွိ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္း ပညာသင္ေက်ာင္းအား ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္ၾကားနိုင္ေရးနွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာမ်ား သင္ၾကားေပးနိုင္ရန္အတြက္ အပ္ခ်ဳပ္စက္အလံုး(၅၀)ကိုလည္းေကာင္း၊ စစ္ေတြကေလးျပဳစုေရးဌာနရွိ နိုင္ငံေတာ္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ၿခံဳေစာင္၊ ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္၊ ျခင္ေဆးေခြနွင့္ အသင့္စားသံုးနိုင္ရန္ အစားအစာမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ဥကၠဌ ဦးခင္ျမတ္ဦးမွ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမႈဝန္ထမ္းရံုးမွ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးသက္လိႈင္ထြန္းမွ လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။

ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ကြန္ဗင္းရွင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ပဥၥမအႀကိမ္ႏွင့္ ဆဌမအႀကိမ္ ပူးတြဲ အစီရင္ခံစာ ေရးသားျပဳစုေရးသင္တန္းဖြင္‌့လွစ္ျခင္း,Report writhing training for the submission of the fifth and sixth combined National Report on CRC

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၀) -

     ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ကြန္ဗင္းရွင္း (UNCRC) အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီသို႔ (၅)ႏွစ္ (၁)ႀကိမ္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရပါသည္။ ပဥၥမအႀကိမ္ႏွင့္ ဆဌမအႀကိမ္ ပူးတြဲ အစီရင္ခံစာအား (၁၃.၂.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း ၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ၿမိဳင္ႀကီးငူ အထူးေဒသရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ အားေပးေထာက္ပံ့

ကရင္ျပည္နယ္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ -

      လူမႈဝန္ထမ္း ၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာ လ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့ရာ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ဘားအံၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕ကို ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာတြင္ ႀကိဳဆိုၾကပါသည္။

လူငယ္ေတြ႔ဆုံပြဲ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ား အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္ -

      လူငယ္မ်ားသည္ နိုင္ငံ၏အနာဂတ္ကို လက္ဆင့္ကမ္း တာဝန္ယူၾကရမည္ျဖစ္ရာ လူငယ္မ်ား က်န္းမာ ႀကံ့ခိုင္ျခင္း၊ ဥာဏ္ပညာထက္ျမတ္ျခင္း၊ စာရိတၱေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္နိုင္ျခင္းစသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံၿပီး လူငယ္တို႔၏အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခြင့္ ရနိုင္ေရးႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စနစ္တက်ပါဝင္နိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္မူဝါဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရးသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္ေတြ႔ဆုံပြဲ ရလဒ္မ်ားကို အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ အခမ္းအနားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ယေန႔နံနက္က က်င္းပရာ၌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးဆိုင္ရာ အာရွ ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး ဆိုင္ရာ အာရွဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လ်က္ရွိရာ (၃-၁၁-၂၀၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ညီလာခံဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား Youth Policy Development (UNFPA) အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (၉)၊ ေနျပည္ေတာ္ -

      လူမွဳ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမ၌ စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္ေန႕၊ နံနက္(၁၁း၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူမွဳ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးအား youth policy development(UNFPA) အဖဲြ႔မွ အဖဲြ႔၀င္မ်ား လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ (၂၉) -

      လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေရး၊ ကာကြယ္ေရးနွင့္တုန္႕ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမုိထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရး အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္နွင့္ ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ယေန႕နံနက္ ပိုင္းတြင္ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ့ သို႕ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ၾသစႀတီးယားဘဏ္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ၿဗိတိန္နိုင္ငံ၊ University of Wolverhampton(UK) တို႔မွ သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ နုိ၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာ ခန္းမတြင္ နိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉း၃၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား   ၾသစႀတီးယားဘဏ္ အဖြဲ႕အစည္း မွ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သူ ဦးထြန္းေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။  ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ ၾသစႀတီးယား ကုမၸဏီမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ မီးသတ္ယာဥ္မ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ရာတြင္ အသုံးျပဳနိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ မသန္စြမ္း သူမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္ လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၾသစႀတီးယား ကုမၸဏီမ်ားမွ မသန္စြမ္းသူမ်ား အတြက္ နည္းပညာ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား အေၾကာင္းအား လည္းေကာင္း၊ ၾသစႀတီးယားဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၾသစႀတီးယားနိုင္ငံ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။