ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား World Bankအဖြဲ႔ႏွင့္ Mr. Roelf Meyer တုိ႔မွ သီးျခားစီလာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၂.၁၁.၂၀၁၈ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား World Bankမွ Country Director(Myanmar)ျဖစ္သူMs.Ellen Goldstein ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္း ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း Mr. Roelf Meyer တုိ႔က ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ အဆုိပါ ဝန္ႀကီးရုံး၊ ေမခလာခန္းမတြင္ သီးျခားစီလာ ေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ႔ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား UNOCHA(Myanmar) မွလာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁.၁၁.၂၀၁၈ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား တာ၀န္ၿပီးဆုံး၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာေတာ့မည့္ UNOCHA(Myanmar)မွ Head of Office ျဖစ္သူ Mr. Mark Cutts က ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါဝန္ႀကီးရုံး၊ ေမခလာခန္းမ တြင္ လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံႏႈတ္ဆက္ပါသည္။

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအသိုက္အ၀န္းမ်ားမွ UEHRD စီမံကိန္းႏွင့္ ေရေဘးဒဏ္ခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ UNHCR မွ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၁.၁၀.၂၀၁၈ ျမန္မာနိုင္ငံေရေဘးဒဏ္ခံျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD)တို႔အတြက္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအသိုက္အ၀န္းမ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ားကို အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ က ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမသုိ႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက လက္ခံရယူ ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ဥေရာပသမဂၢ ကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အေရးစိစစ္ေလ့လာေရးအဖဲြ႔လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၃၁.၁၀.၂၀၁၈ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Mrs. Helena Konig, Deputy Director General of Trade ႏွင့္ Mrs. Paola Pampaloni, Deputy Menaging Director, Director of Asia- Pacific of European External Action Serviceတုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ ဥေရာပသမဂၢ ကုန္သြယ္မႈအခြင့္အေရး စိစစ္ လ့လာေရးအဖဲြ႔က ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္အဆုိပါဝန္ႀကီးရုံးခန္းမတြင္လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ႔ၾကပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ ၇/၂၀၁၈ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၁.၁၀.၂၀၁၈ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏(၇/၂၀၁၈)လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းအစည္းအေဝး (၁၆)ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးအား ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၀.၁၀.၂၀၁၈ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္အား ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမွ ဒုတိယ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Mr. Jean-Luc Bernasconi ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕က ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ားမွ ျမန္မာနိုင္ငံအေရွ႕ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈအ‌ေျခအေနမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအား

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား စကၤာပူသမၼတႏုိင္ငံ ျပည္ထဲေရးနွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ Senior Parliamentary Secretary ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၀.၁၀.၂၀၁၈ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား စကၤာပူသမၼတႏုိင္ငံ၊ ျပည္ထဲေရးနွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ Senior Parliamentary Secretary ျဖစ္သူ Mr. Amin Amin ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ က ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးရံုး၊ ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ လူငယ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲၿပီးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္

ဖားကန႔္ေဒသရွိေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၈)က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၀.၁၀.၂၀၁၈ ဖားကန႔္ေဒသရွိေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၈) ကိုယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဖားကန္႕ေဒသသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ လိုအပ္ေသာေဒသျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဖားကန္႕ေဒသတြင္ ႏိုင္ငံအႏွံကလာေရာက္ေသာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ဤေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးဆြဲမႈ မ်ားျပားေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ လူမႈ ဒုကၡမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားထူေျပာလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ေျမစာပံုၿပိဳက် မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရမ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူမေသေသာ္လည္း ဘဝေသေနၾကသည့္ သူမ်ား မ်ားျပားေနေၾကာင္း၊ HIV/AIDS၊

Japan International Cooperation Agency မွ volunteer ျဖစ္သူMs. Mutsumi KUDO သည္ (၂)ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ၿပီးျဖစ္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ အားလာေရာက္ဂါရဝျပဳႏႈတ္ဆက္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၉.၁၀.၂၀၁၈ Japan International Cooperation Agency မွvolunteer ျဖစ္သူMs. Mutsumi KUDO သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ (၂)ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ၿပီးျဖစ္၍ မိမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္မထြက္ခြါမီ (၂၉.၁၀.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁၅:၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန(႐ုံးခ်ဳပ္)ေနျပည္ေတာ္၌ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးအား လာေရာက္ဂါရဝျပဳႏုတ္ဆက္ခဲ့သျဖင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မွ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ေပးအပ္ ခဲ့ပါေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္ အီရန္နိုင္ငံ၊ တီဟီရန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိသားစု၊လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔၏ အခန္းက႑မ်ားဆိုင္ရာ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း နိုင္ငံမ်ား ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၇.၁၀.၂၀၁၈ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္သည္ အီရန္နိုင္ငံ၊ တီဟီရန္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၃)ရက္ေန႔မွ(၂၅)ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိသားစု၊လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔၏ အခန္းက႑မ်ားဆိုင္ရာ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ား ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါညီလာခံအား အီရန္နိုင္ငံ၊ သမဝါယမ၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ အီရန္နိုင္ငံ လူမႈဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း (State Welfare Organization)၊ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) ႏွင့္ Helpage International တို႔မွ ႀကီးမႉးက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး