ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း မိခင္ဝိုင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ မသန္စြမ္းႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အို ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

ယင္းမာပင္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂

          စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္၊ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ပါသည္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ပရဟိတေဂဟာႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာျပည္သူမ်ားရွိေသာ စခန္းမ်ား အား ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေဆာင္ရြက္

ဇန္န၀ါရီ ၉ ၊ ျမစ္ႀကီးနား

          ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ေမတၱာရင္ခြင္ ပရဟိတေဂဟာနွင့္ လယ္ကုန္းဗက္လင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာျပည္သူမ်ားရွိေသာ စခန္းမ်ားတြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္ ကူညီ ေထာက္ပ့ံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ (ICOE) က လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၈

          လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္အား Ms. Rosario G. Manalo ဦးေဆာင္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ (ICOE) က ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။