ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥအေရးေပၚေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ျခြင္းခ်က္အစီရင္ခံစာေရးသားေရးအတြက္ ညိွႏိွဳင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ၊၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ရက္ (၂၃.၅.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊နံနက္(၀၉း၃၀)နာရီမွ (၁၁း၃၀)နာရီအထိ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ (UN Convention on the Elmination of all forms of Discrimination Against Women UNCEDAW)ေကာ္မတီ မွေပးပို႔လာေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥ အေရးေပၚေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္းသည့္ျခြင္းခ်က္အစီရင္ခံစာေရးသားေရးအတြက္ ညိွႏိွဳင္းအစည္းအေ၀းကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာ၀န္ရိွသူ(၃၀)ဦးျဖင့္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အမိ်ဳးသမီးမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာအမိ်ဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၃-၂၀၂၂)နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕(၄)ဖြဲ႔မ်ားမွ Chair, Co-chairမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ေမလ ၂၂ရက္ (၂၁.၅.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ေန႔လည္(၁၃း၀၀)နာရီမွညေန(၄း၄၅)နာရီအထိလူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ရံုးစုေပါင္းခန္းမ၌ အမိ်ဳးသမီးမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမိ်ဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂) နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕(၄) ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ Violence Against Women Technical Working Group, Gender Mainstreaming Technical Working Group , Women Participation Technical Working Group, Women Peace and Security Technical Working Group အဖြဲ႔မ်ားမွ Chair,Co-chair မ်ားႏွင့္ေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀း ကိုတက္ေရာက္သူ(၂၈)ဦးျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ

မိခင္၀ိုင္းမ်ားသို႔ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးျခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္၊၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ရက္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒၚခင္ႏြယ္ထြန္းႏွင့္တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ (၂၁.၅.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီတြင္ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ မိခင္၀ိုင္းမ်ားသို႕သြားေရာက္၍ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္

ရပ္ရြာအေျချပဳစေမာ့ကင္းထိုးနည္းႏွင့္ခ်ည္ပန္းထိုးသင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒစႀကီး၊၂၀၁၈ခုနွစ္၊ေမလ၂၁ရက္ ၂၀၁၈ခုနွစ္ ၊ေမလ(၁၈)ရက္ေန႔၊ေန႔လည္ (၁း၀၀)နာရီတြင္ဖ်ာပုံျမိဳ႕ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္း၌ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ဖ်ာပုံျမိဳ႕၊ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြး လုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းနွင့္ Welt-hunger half(ဘိုကေလးျမိဳ႕) တို႔ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ (၄/၂၀၁၈) စေမာ့ကင္းထိုး နည္းနွင့္ ခ်ည္ပန္းထိုးသင္တန္းဆင္းပြဲ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးစစ္ကိုင္းတုိိင္းေဒသၾကီးအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚေရးကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေဆာင္ရြက္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၊၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ရက္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ (၂၀.၅.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ ၊နံနက္ပုိင္းတြင္ မံုရြာျမိဳ႕ရွိေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္ႏွင့္ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီ တို႔အားသြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညဳိျပီး အလွဴေငြမ်ားအ သီးသီးေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။ ဆက္လက္၍ မံုရြာျမိဳ႕၊ရန္ကင္းေက်ာင္းတိုက္၊ ရန္ကင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ အဂၢမဟာဂႏၱ၀ါစက ပ႑ိတဘဒၵႏၲပညာဝံသ အားသြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညဳိျပီး လွဴဖြယ္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။