အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာစက္ခ်ဳပ္သင္တန္း(၂/၂၀၁၇)ဆင္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၇ ၊စက္တင္ဘာ ၂၀ ေက်းလက္ေဒသရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားအလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္အသက္ေမြးမႈပညာမ်ားတတ္ေျမာက္ေစရန္ရည္ရြယ္၍လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏နည္းပညာ ပ့ံပိုးမႈျဖင့္ဖ်ာပုံၿမိဳ႔နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ခဲ႔သည့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာစက္ခ်ဳပ္သင္တန္း (၂/၂၀၁၇)ဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို(၁၈.၉.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊နံနက္(၀၉း၃၀)နာရီတြင္လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ဖ်ာပံုအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာ သင္ေက်ာင္း၌ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား United Nations Resident Coordinator (UNRC) မွ Ms. Renata Dessallien ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယလက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Mr. Patrick Murphy ႏွင့္အဖြဲ႕တုိ႔က သီးျခားစီလာေရာက္ေတြ႕ဆု

ေနျပည္ေတာ္၊၂၀၁၇ ၊စက္တင္ဘာ၂၀ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား United Nations Resident Coordinator (UNRC) မွ Ms.Renata Dessallien ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယလက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Mr. Patrick Murphy ႏွင့္အဖြဲ႕တုိ႔ကအဆုိပါ ၀န္ႀကီးရုံး၊ ေမခလာခန္းမတြင္ (၁၉.၉.၂၀၁၇)ရက္ေန႔႔ေန႔လည္ ပုိင္းက သီးျခားစီလာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

မိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားနွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အကူအညီေပးသည့္ INGOs အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ (၃)လပတ္ လုပ္ငန္းညွိနွိုင္းအစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၇ ၊စက္တင္ဘာ ၂၀ ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီးအတြင္း မိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားနွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အကူအညီေပးေနေသာ INGOs အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ World Education ၊ The Leprosy Mission Myanmar ၊ Handicap International တို့နွင့္ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးတင္ဆန္းဦး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီး ပဲခူး၊ေရႊက်င္၊ ေက်ာက္ျကီး လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊လုပ္ငန္းဆက္စပ္ေနသည့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီးအဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏၃)လပတ္လုပ္ငန္း ညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးအား

ဖ်ာပံုခရိုင္အဆင့္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ ေရး အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲက်င္းပျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၇၊စက္တင္ဘာ ၁၉ရက္ (၁၈.၉.၂၀၁၇)ရက္ေန့၊မြန္းလြဲ(၂း၀၀)နာရီတြင္အ.ထ.က(၁)ဖ်ာပံုျမိဳ့၌ဖ်ာပံုခရိုင္အဆင့္လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။အခမ္းအနားသို့ဖ်ာပံုဒုတိယခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးlခရိုင္ရဲမွဴး၊ခရိုင္ဥပေဒအရာရွိ၊ခရိုင္ပညာေရးမွဴး၊ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ့မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသားမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရး ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအားေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၇ ၊စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ားေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္ကေလးသူငယ္ဥပေဒအရအလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္(၆)လက်ခံေနေသာ အမ်ဳိးသမီး(၆)ဦးအားလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွလက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ဦးစီးအရာရွိ(၂)ဦးတို႔မွ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနသို႔(၁၉.၉.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္သြားေရာက္၍