ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲက်င္းပျခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္၊၂၀၁၇၊ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွႀကီးမွဴး၍ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ေတာင္ရင္းေက်းရြာတြင္(၉.၁၂.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊ေန႔လည္(၁၂း၀၀)နာရီ၌ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး

လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန၊ လူမွုဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန နွင့္Catholic Relief Service (CRS) အဖြဲ႔တို့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေနြးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊၂၀၁၇၊ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ၂၀၁၇ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၁)ရက္၊ နံနက္(၀၉း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ ညြွန္ျကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာ စန္းစန္းေအးနွင့္ Catholic Relief Service (CRS) အဖြဲမွ Country Manager ျဖစ္သူ Mr. Scott Braunschweig တို့သည္ ေတြ႕ဆုံ၍

လူမွုဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနနွင့္Voluntar Service Overseas(VSO)အဖြဲ႕တို့ နားလည္မႈ စာခၽြန္လြွာ (MoU)လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ၂၀၁၇ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္ေန့၊ ေန့လည္(၁၄:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ လူမွုဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ျပုလုပ္ေသာ လူမွုဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန၊ လူမွုဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနနွင့္ Voluntary Service Overseas (VSO) အဖြဲ့တို့၏ နားလည္မွုစာခ်ြန္လြွာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲသို့ ညြွန္ျကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး နွင့္

အစားအစာ ခ်က္ျပဳတ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒီဇင္ဘာ ၈ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊မုံရြာမူႀကဳိေက်ာင္း၊ခန္းမတြင္(၆.၁၂.၂ဝ၁၇)ရက္ေန႔၌ အစားအစာ ခ်က္ျပဳတ္သင္တန္းကုိ သင္တန္းသူ (၂ဝ)ဦးျဖင့္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ရပ္ရြာအေျချပဳ စက္ခ်ဳပ္ပညာ သင္တန္းဖြင့္ပြဲျခင္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒီဇင္ဘာ ၈ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးမုံရြာၿမဳိ႕နယ္ ၾကာပုိင္ေက်းရြာတြင္ (၆.၁၂.၂ဝ၁၇)ရက္ေန႔၌ ရပ္ရြာအေျချပဳ စက္ခ်ဳပ္ပညာ သင္တန္းဖြင့္ပြဲကုိအဆုိပါေက်းရြာ ၌ သင္တန္းသူ (၂၅)ဦးျဖင့္ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။