ပဲႏို႔အာဟာရတုိက္ေကြ်းျခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ ၂

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ပဲႏုိ႕အာဟာရတုိက္ေကြ်းႏုိင္ေရးအတြက္(၃၀.၉.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ပဲႏို႕စက္(၁၁)လံုးနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊(၁) လစာကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကိုေရႊပါရမီပဲႏုိ႕အဟာရေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠဌကေပးအပ္လွဴဒါန္း ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္အလွဴေငြမ်ား လာေရာက္ေပးအပ္

ရန္ကုန္တိုင္ေဒသႀကီး၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ ၂ ARSAအစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ေခတၱေနရပ္စြန္႕ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လုိအပ္ ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္အလွဴေငြေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲကို (၃၀.၉.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းက ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴးရံုးတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ရာ

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအား ကမၻာ့ဘဏ္၏ အာရွ-ပစိဖိတ္ဆုိင္ရာ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူMs. Victoria Kwakwaကလာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ၂ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အာရွ-ပစိဖိတ္ဆုိင္ရာ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ Ms.Victoria Kwakwaဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား(၂၉.၉.၂၀၁၇)ရက္ေန႕ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ အဆုိပါ ၀န္ႀကီးရုံး၊ေမခလာခန္းမ၌လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

စိတ္က်န္းမာေရးဘာသာရပ္လာေရာက္ေလ့လာျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၇၊စက္တင္ဘာ၂၉ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ရန္ကုန္သူနာျပဳတကၠသိုလ္မွသင္တန္းသူမ်ားသည္ (၂၈.၉.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၌စိတ္က်န္းမာေရးဘာသာရပ္အားလာေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားမွရွင္းလင္းပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

ECCDသင္တန္းဘာသာရပ္မ်ားသင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္၊၂၀၁၇၊စက္တင္ဘာ၂၉ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ေတာင္ၾကီးၿမိဳ့မွၾကီးမွဴး၍ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ KMMS အဖြြဲ႔၊ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၌ဖြင့္လွစ္လ်က္ရိွေသာေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပိ်ဳးေထာင္ေရးသင္တန္းတြင္(၂၉.၉.၂၀၁၇)ရက္ေန့၌ ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးမွECCDဘာသာရပ္မ်ားသင္ၾကားပို့ခ်ခဲ့ပါသည္။