ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား Lao Youth Union မွ Secretary General ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔က လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ဇူလိုင္ ၂၀၊ လာအုိ

          လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္နိုင္ငံ၊ ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (၁၁)ႀကိမ္ ေျမာက္ လူငယ္အေရးဆိုင္ရာ အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္အစည္းအေဝးႏွင့္ ()ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္ဆိုင္ရာ အာဆီယံ+ ဝန္ႀကီးအဆင့္အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ရွိေနေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား Lao Youth Union မွ Secretary General Mr. Alounxai Sounnalath ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ က ယမန္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လာအုိပလာဇာဟုိတယ္၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

          ထို႔သို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံႏွင့္ လာအိုနုိင္ငံတို႔အၾကား လူငယ္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႔အႀကံဳမွ်ေဝဖလွယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာနုိင္ငံမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္အားေပး လူငယ္မ်ား၏ ျပည္သူ႔အတြက္ ရက္(၂၀)လႈပ္ရွားမႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ လူငယ္ ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသီးသီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ အာဆီယံလူငယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္တိုးတက္မႈမ်ား၊ ႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရးအစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

FacebookTwitter